Publiek

Onder publiek cameratoezicht verstaan we toezicht door de overheid met camera’s waarbij het waarborgen van de openbare orde in de openbare ruimte het voornaamste doel is.

Organisaties: Rijksoverheid/decentrale overheid/semipublieke organisaties en Politie

Lees verder

Privaat

Privaat cameratoezicht is gericht op het beschermen van eigendommen en personen. Denk hierbij aan cameratoezicht in winkels / ondernemingen, bedrijventerreinen, fietsstallingen en parkeergarages.

Lees verder

Publiek-Privaat

Publiek-privaat toezicht wordt steeds vaker toegepast. Bedrijventerreinen en winkelcentra worden beveiligd met camera’s die zowel onder het publieke als het private regime vallen.

Lees verder

Overig

Achtergrondinformatie en veelgestelde vragen

Lees verder

Cameratoezicht

Een camerabewakingssysteem zorgt ervoor dat er bij onraad snel gereageerd kan worden. Daarnaast helpen camerabeelden bij de opsporing van strafbare feiten en kunnen ze extra bewijsmateriaal vormen.

Onder bepaalde voorwaarden mag ook cameratoezicht op de werkplek toegepast worden. Bijvoorbeeld om diefstal of beschadiging van eigendommen te voorkomen. Verborgen camera’s zijn alleen in uiterste gevallen toegestaan. Hiervoor gelden wel strenge regels.

Vind informatie over cameratoezicht of stel uw vraag

Rodney Haan

Dossierhouder Cameratoezicht

Neem contact op